pictura Arsenie Boca 02Dragii noștri,

Sfinții Apostoli Petru și Pavel sunt sărbătoriți pe 29 iunie, după o perioadă de post, în care măcar o parte dintre noi am reușit să ne spovedim, curățind hainele sufletelor noastre primite albe la botez. Urăm tuturor celor dintre noi care poartă numele celor doi sfinți -Petru sau Pavel-, să poarte cu demnitate aceste nume binecuvântate întru sănătatea lor sufletească și trupească. La mulți ani!
Cei ce sunteți între apostoli mai întâi pe scaun șezători și lumii învățători, Stăpânului tuturor rugați-vă, pace lumii să dăruiască și sufletelor noastre mare milă. (Troparul Sfinților Apostoli Petru și Pavel)
Foto: Icoana Sf. Apostoli Petru și Pavel pictată de Părintele Arsenie Boca, Biserica Sf. Nicolae, Drăgănescu 

FILOCALIA8Cuvântul de învățătură al Părintelui Arsenie Boca
Extras din „CA DE LA SINE ÎNȚELES”
„Lauda de sine şi lauda de la alţii e slavă deşartă şi ia faptei meritul de-a mai fi răsplătită de Dumnezeu. Iubitorii de slavă deşartă îşi iau plata de la oameni, aici. Cei ce vor lua plata de la Dumnezeu, lucrează pentru oameni ca pentru Dumnezeu, iar de la ei nu le trebuie plată deşartă, sau dacă aceia totuşi le-o dau, ei o întorc lui Dumnezeu.
Iisus vrea ca fapta bună să izvorască natural dintr-o natură bună, într-un chip dezinteresat, cum creşte bobul de grâu şi cum izvorăşte apa din stânci, fară să se preocupe de bunătatea lor. Fapta bună e bună numai dacă e acoperită de smerenie. (Nu de făţărnicia smereniei sau de interes acoperit.) Smerenia e ca dragostea: nu caută ale sale.
Sursa: Părintele Arsenie Boca - „Cuvinte Vii” , Editura Charisma, Deva, 2016, p. 310.
Foto: Părintele Arsenie Boca - Coperta primei ediții a Filocaliei

0
0
0
s2sdefault

sf ioan botezatorulDragii noștri,

Sâmbăta viitoare, 24 iunie 2017, sărbătorim Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul (Sânzâienele), „ultima solie pe care a trimis-o Dumnezeu lui Israel”. Asprimea sa asupra păcatelor era „sălbatecă”, sublinia Sf. Părinte Arsenie Boca, Sf. Ioan fiind „în duhul și puterea lui Ilie”. Tot Sfinția Sa ne spune că: „Ioan denunța corupția națională de la talpă la coroană. Înștiințările solemne de la Dumnezeu i-au alarmat pe toți.”
Astăzi, „corupția națională de la talpă la coroană”, deși anunțată în media și via internet este mult mai prezentă dar nimeni nu se alarmează! Să luăm aminte, cine are ochi de văzut și urechi de auzit, Sf. Ioan Botezătorul strigă neîncetat în pustia sufletelor noastre: „Pocăiți-vă căci s-a apropiat Împărăția Cerurilor!”
Foto: Icoana Sf. Ioan Botezătorul pictată de Părintele Arsenie Boca, Biserica Sf. Nicolae, Drăgănescu 

Icoane 004

Cuvântul de învățătură al Părintelui Arsenie Boca
Extras din „IOAN, CAPĂTUL PROOROCILOR”
„«Pui de vipere!» «Ce credeţi, că scăpaţi de urgia viitoare?» N-aveţi scăpare fără roade de pocăinţă! Avraam nu vă va putea scăpa, fiindcă faptele voastre nu sunt faptele lui Avraam. Acum securea stă la rădăcina pomilor netrebnici şi focul aşteaptă alăturea. Valoarea unui pom o hotărăsc roadele, nu numele ce-l poartă. Mărturisirea credinţei fără îndreptarea vieţii, n-are nici o valoare. Pentru păcat, Dumnezeu este foc. Deci, sau te desfaci de păcat sau vei fi ars cu păcat cu tot. Şi cum era multă viţă sălbatecă, mulţi pomi pădureţi şi foarte multă pleavă în Israel, mulţi începeau să simtă focul lui Dumnezeu arzându-i. Într-unii se aprindea focul pocăinţei; într-alţii focul mâniei şi al fărădelegii. Irod, ars de mustrarea proorocului, făcea parte dintre cei din urmă.
Sursa: Părintele Arsenie Boca - „Cuvinte Vii” , Editura Charisma, Deva, 2016, p. 326, 327.
Foto: Părintele Arsenie Boca - "Sfântul Gheorghe" - frescă Biserica Sf. Nicolae, Drăgănescu  

0
0
0
s2sdefault


cincizecimeaCuvântul de învățătură al Părintelui Arsenie Boca
Extras din „UNDE MAI SUNT LIMBILE DE FOC?”
„Astăzi toate neamurile aud, în limba lor, despre singurul lucru care mai poate uni laolaltă: despre existenţa unei „Societăţi" desăvârşite, a Sfintei Treimi.
Deci marea societate a neamurilor e îndemnată să fie reflexul pământesc al acestei „Societăţi" cereşti, singura soluţie a ieşirii neamurilor din babilonie.
Dar ziua Pogorârii Duhului Sfânt mai însemnează şi ieşirea omului din omenesc şi frică, în dumnezeiesc şi senin dumnezeiesc. Apostolii, deşi văzuseră, ba chiar şi ei făcuseră lucruri mai presus de fire, ei, care s-au încredinţat de marea realitate a învierii din morţi, încă mai plăteau tribut: tremurau din toate fibrele neputinţei omeneşti.
Duhul Sfânt, prin pogorârea Sa, a şters frica din fire.
Putere de sus şi limbă de foc s-a dat omului.
De acum nu mai grăiau din ale lor, ci din Duhul Sfânt. Aşa e firesc: Dumnezeu să grăiască omului despre Sine, din om.
Dar atunci omul ia foc şi lumină dumnezeiască.
Divina prezenţă strămută omul în fericirea după care de altfel umblă - a supremei certitudini. Atunci nu mai e putere pe lume, de care să se teamă, deşi el nu e o primejdie pentru nimeni.
Sursa: Părintele Arsenie Boca - „Cuvinte Vii” , Editura Charisma, Deva, 2016, p. 100
Foto: Cincizecimea - Pictură a Părintelui Arsenie Boca   

Icoana PogorariiDuhuluiSfantA2Pogorârea Duhului Sfânt – Cincizecimea sau Rusaliile - 4 iunie 2017
Ziua Cincizecimii, Rusaliile, ca moment al Pogorârii Duhului Sfânt și al întemeierii primei comunități creștine, cea din Ierusalim, paradigmă a întregii Biserici creștine, reprezintă actul culminant de împlinire a proroociilor Vechiului Legamânt, precum și a promisiunii Mântuitorului nostru Iisus Hristos, făcută Sfinților Săi Apostoli, la Cina cea de Taină, când a instituit Taina Sfintei Euharistii, spre veșnica amintire a jertfei Sale răscumpărătoare. (Stelian Gomboș) Continuare
Foto: Icoana Pogorârea Duhului Sfânt, Biserica Sf. Nicolae, Drăgănescu - Pictură a Părintelui Arsenie Boca
O explicare pe larg a semnificațiilor icoanei „Pogorârea Duhului Sfânt“ din biserica de la Drăgănescu, pictată de Părintele Arsenie Boca, găsiți în cartea DESCOPERIREA UNEI TAINE, semnată de Radu Ioan Comșuța, care se găsește în magazinul nostru de carte.

0
0
0
s2sdefault


EpiclezadetaliuCuvântul de învățătură al Părintelui Arsenie Boca
Extras din „ORBUL DIN NAȘTERE ȘI SUFLETELE OARBE”

„A vedea pe Iisus, e o fericire care nu se aseamănă cu nici o bucurie pământeană. Iar aceasta se întâmplă din când în când şi din neam în neam, ca să nu se stingă dintre oameni siguranţa existenţei lui Dumnezeu.
Credinţa în Dumnezeu şi mărturisirea Lui e ieşirea sufletului din întunerec în lumina dumnezeiască, ieşirea în lumina veacului viitor.”
Sursa: Părintele Arsenie Boca - „Cuvinte Vii” , Editura Charisma, Deva, 2016, p. 96
Foto: Epicleza  - Pictură a Părintelui Arsenie Boca 

 

0
0
0
s2sdefault
traditie_in_biserica-foto-oana-nechifor_0_1
Sursa foto: doxologie.ro
Cuvântul de învățătură al Părintelui Arsenie Boca
Fragment din IUBIREA (314)

«Dacă doi dintre voi se vor învoi pe pământ în privinţa unui lucru (mântuirea) pe care îl vor cere: se va da lor de către Tatăl Meu, Carele este în ceruri. Că unde sunt doi sau trei adunaţi întru numele Meu, acolo sunt şi Eu în mijlocul lor» (Matei 18, 19-20).
Cuvintele acestea, pe lвngă înţelesul literei, mai au şi următorul înţeles: pământul este trupul, iar mai cu deosebire inima; cei doi sau trei sunt puterile sufletului care, dacă se vor învoi pe pământ, adunându-se într-un gând, va fi şi Dumnezeu în mijlocul lor. Unirea puterilor sufletului pe pământul inimii, însemnează iubirea, căci numai ea uneşte cele învrăjbite. Iar iubirea, cerând ceva de la Dumnezeu, Tatăl răspunde celor doi sau trei de pe pământ, dăruindu-le iubirea Sa din ceruri, care este Fiul Său, şi aşa ne aflăm având pe Dumnezeu, Carele este iubire, în mijlocul nostru.”

Sursa: Părintele Arsenie Boca. Mare îndrumător de suflete din secolul XX; O sinteză a gândirii Părintelui Arsenie în 800 de capete, Editura Teognost, Cluj Napoca, 2002, p.101
MormantulPrArsenie
Mormântul Pr. Arsenie Boca
Sursa foto: crestinortodox.ro
Pelerinaj spre Mănăstirea Prislop - 10-11 iunie 2017

Cu bucurie ne pregătim să ne îndreptăm spre locuri de profundă sfințenie, locuri de rugăciune și reculegere: pelerinajul organizat de fundația noastră în zilele de 10-11 iunie 2017 va avea ca obiective Mănăstirea Prislop și Schitul Înălțarea Sfintei Cruci de la Aiud.  Continuare
afismic Vă așteptăm cu drag la evenimentul nostru intitulat: TREPTE SPRE COTA 90.

Joi, 25 mai 2017, orele 18:00, la aniversarea celor 8 ani de activitate ai fundației, îl vom sărbători pe domnul Dan Lucinescu (președinte de onoare al fundației noastre) la împlinirea vârstei de 90 de ani. 
La eveniment vor fi și dezbateri pe marginea cărților sale: LUPTA și JERTFA, tipărite în ediție aniversară cu acest prilej. 
Lansarea acestora de ZIUA EROILOR constituie un omagiu adus tuturor celor care au suferit sau și-au jertfit viața pentru ca noi azi să trăim într-o Românie unită și liberă.
Mulțumim partenerului nostru, Biblioteca Națională a României, care asigură ambianța plăcută a desfășurării evenimentului.  
Detalii eveniment
VPa1
Vizita la Valea Plopului-Valea Screzii de sîmbătă, 13 mai 2017


Iată ce ne scrie coordonatorul proiectului ”Valea Plopului”, colega noastră, Victoria Anca, despre vizita de sâmbăta trecută la Valea Plopului și schitul Sf. M. Mc. Dimitrie:  
”Vă împărtășesc, așa cum v-am obișnuit, în câteva rînduri, secvențe din cele trăite de noi, cei care ne-am dus la copiii de la așezământ. Continuare
ProtosGhelasie
Protos. Ghelasie Iorga
Sursa foto: ziarullumina.ro
Invitație: "Despre lucrarea duhovnicească a Părintelui Arhim. Ieronim Ciumandrea - fost viețuitor athonit și Stareț al Schitului Darvari din București"

Locul: Biserica "Sf. Cuv. Antonie cel Mare" - Titan - Str. Jean Steriadi nr. 19/A, sector 3, Bucuresti
Data: Luni - 22 Mai 2017, Orele: 19:00  Continuare

0
0
0
s2sdefault

Căutare site

Noutăți Magazin

Abonare Buletin Informativ

Parteneri

BannerFamOrtodoxa

Banner milo 2

 

 

Acest site foloseste cookies pentru cea mai buna experienta de navigare pe site-ul nostru. Daca continuati navigarea inseamna ca sunteti de acord cu aceste conditii.