epitaf sambataDetaliu

Cuvantul de invatatura al Parintelui Arsenie Boca
Extras din „MAICA DOMNULUI”
Stim de la Iisus, ca vom purta si chipul pe care ni l-a arătat El, schimbandu-Se la fata. Aceasta insa, cand Se va naste in noi Iisus, asa cum S-a nascut in sfanta Fecioara.
Prin asceza si iubire sufletul nostru trebuie sa ajunga la curatia sufletului fecioara, in care se va naşte chipul nostru vesnic.
Nu e prin urmare numai o urmare a Domnului, o „imitatio Christi", ci si o urmare a Maicii Domnului. Iar Maica Domnului n-a fost scutita de niciuna din durerile omenesti. De mica a cunoscut refugiul si prigoana lui Irod. Sabia durerilor a fost profetita pentru sufletul Ei.
Ea e modelul desavarsit de curatie si iubire, duse pana la jertfa: dovada, ca putini erau pana sub crucea Rastignitului, si printre cei putini, era Maica Domnului.
Tot asa, pe langă orice rastignit al vietii acesteia, putini mai raman pentru el catre Dumnezeu, si printre cei putini, e Maica Domnului. - Caci, spre a ajunge la refacerea noastra, trebuie sa trecem prin multe rastigniri, si avem trebuinta de o inima de mama pentru noi catre Dumnezeu.”

Sursa: Parintele Arsenie Boca - „Cuvinte Vii” , Editura Charisma, Deva, 2006, p. 121.
Foto: Epitaful „Adormirea Maicii Domnului” (Detaliu) – Manastirea de la Sambata de Sus, pictura din 1944 a Pr. Arsenie Boca

0
0
0
s2sdefault

Schimbarea la fata

Cuvântul de învățătură al Părintelui Arsenie Boca
Extras din „SCHIMBAREA LA FAȚĂ”
„«Răsplata virtuţii e că devii Dumnezeu şi străluceşti în lumina cea
preacurată, devenind fiu al zilei aceleia neîntrerupte de întunerec... Căci s-a zis: drepţii vor străluci ca soarele...» (Sfântul Vasile cel Mare, P.G. 29,400.D)
«În plină lumină a soarelui, în lumina mare de amiaza zilei, închipuiţi-vă faţa unui om care vă vorbeşte. Îi vedeţi mişcarea buzelor, expresia schimbătoare a ochilor, îi auziţi glasul, simţiţi că cineva v-a cuprins de umeri – numai nu-i vedeţi mâinile, nici pe el, nici formele lui, ci numai o lumină orbitoare, care se întinde pe întinsul câtorva verste de jur împrejur, luminând cu raza sa limpede covorul de ninsoare care acoperă pajiştea şi pădurea. Şi ninsoare uşoară care pică în jurul meu şi a falnicului bătrân.» (Nicolae Arseniev: „Biserica răsăriteană”, pp. 93-94)
Aceasta e lumina învierii – care se arată din când în când pe feţele sfinţilor – mărturie de aici a veacului ce va să vie.”
Sursa: Părintele Arsenie Boca - „Cuvinte Vii” , Editura Charisma, Deva, 2006, pp. 110, 112.
Foto: Schimbarea la față, icoană pictată de Pr. Arsenie Boca, Biserica Sf. Nicolae - Drăgănescu

0
0
0
s2sdefault

IInvierea

Cuvântul de învățătură al Părintelui Arsenie Boca
Extras din „ICONOMII TAINELOR”
„Cunoştinţa mântuirii (Timotei 2,4), de unde odată lumina ca soarele între noroade, azi abia se mai zăreşte ca o stea, căci gloatele şed in întunerec (Matei 4,16) şi în umbra morţii.
Cunoştinţa mântuirii trebuie, cu orice preţ, reaprinsă între oameni. […]
Dovada celei mai mari iubiri de oameni - trecerea Mântuitorului pentru noi prin moarte - are putere de mântuire pentru cei ce-o primesc, şi are faţă de osândă pentru cei ce nu vor s-o primească. Unii stau sub dar, alţii sub sabie.
În toată lumea lui Dumnezeu, nu este altă predică mai puternică, decât a Sfântului răstignit de ură şi Care-şi iartă ucigaşii. Asta dovedeşte ceva atotputernic şi fără de sfârşit: desăvârşirea.

Sursa: Părintele Arsenie Boca - „Cărarea Împărăției” , Editura Sfintei Episcopii Ortodoxe Române a Aradului, Deva, 2003, pp. 277, 294.
Foto: Învierea, Pictură murală a Pr. Arsenie Boca de la Biserica Sf. Nicolae, Drăgănescu

0
0
0
s2sdefault

Sf Ilie Elisei

Cuvântul de învățătură al Părintelui Arsenie Boca
Extras din „PROOROCUL DE FOC”
„Deci, câtă vreme mai sunt oameni ce caută pocăinţa şi Sfânta Împărtăşanie, Satana n-are putere, îl opreşte Dumnezeu. Dar când oamenii se vor întuneca la minte aşa de tare, încât vor împiedica Sfânta Liturghie cu toată voia lor, vrând necredinţa, în zilele acelea va înceta şi Jertfa cea de-a pururi, şi va începe urâciunea pustiirii […]
La plinirea acelei vremi de pe urmă, când răutatea va fi desăvârşit coaptă, va vesti Ilie (Maleahi 3, 23), Proorocul de Foc, a doua venire a Mântuitorului. Vestirea aceasta, bucuria cea mai mare a creştinilor, va fi primejdie de moarte proorocului celui adevărat, căci oamenii fărădelegii îl vor ucide ca pe Ioan Botezătorul, care era în Duhul şi puterea lui Ilie (Luca 1, 17), la cea dintâi venire. Dar tocmai când potrivnicii Atotputernicului credeau că, omorând şi pe cel din urmă prooroc, în sfârşit „au terminat cu Dumnezeu”, iată că Ilie învie...”
Sursa: Părintele Arsenie Boca - „Cărarea Împărăției” , Editura Sfintei Episcopii Ortodoxe Române a Aradului, Deva, 2003, pp. 124, 125.
Foto:Sf Prooroc Ilie Tesviteanul

0
0
0
s2sdefault

Pantocrator

Cuvântul de învățătură al Părintelui Arsenie Boca
Extras din „HULITORII ȘI MĂRTURISITORII”
„A spune că nu este Dumnezeu ci numai natură, nu dovedeşte nimic despre Dumnezeu. Aceasta arată doar atât: depărtarea aceluia de Dumnezeu. Smerenia vieţii sau trufia ei sunt cei doi factori care ne apropie sau ne depărtează de Dumnezeu. Una ÎI mărturiseşte alta ÎI huleşte. De aceea zicem în toate împrejurările potrivite, că mersul vremii atârnă de mersul purtării.
Dacă ne înţelegem, turmă şi păstori, să cerem ceva lui Dumnezeu, aşa a spus că ne va da, spre slava Fiului Său, Domnului nostru Iisus Hristos.
Şi nu putem îndrăzni a cere decât o viaţă curată; iar celelalte ni le va da El, căci ştie El că ni le trebuie.

Sursa: Părintele Arsenie Boca - „Cuvinte Vii” , Editura Charisma, Deva, 2016, p. 108.
Foto: Iisus Hristos Pantocrator - Pictură murală a Părintelui Arsenie Boca

0
0
0
s2sdefault

Căutare site

Noutăți Magazin

Abonare Buletin Informativ

Parteneri

BannerFamOrtodoxa

Banner milo 2

 

 

Acest site foloseste cookies pentru cea mai buna experienta de navigare pe site-ul nostru. Daca continuati navigarea inseamna ca sunteti de acord cu aceste conditii.