sf mina
"Adevărul a fost, este și va fi frumos"
(Tolstoi)

În orice problemă, indiferent de formă și conținut, concluziile rațiunii omenești nu sunt niciodată absolut corecte. În gândirea logică a omului există un viciu inevitabil, insuficiența fundamentării sau argumentării.
Astfel, în mod obișnuit, din punct de vedere psihologic, oamenii iși închipuie că deducția raționamentului lor este corectă până la evidentă. Dar, dacă ei sunt capabili de autoanaliză pot înțelege, pe cale logică, că această evidenta este înșelătoare. Pentru o judecată absolut corectă, raționamentele și analogia trebuie să fie purtătoare ale unei experiențe atotcuprinzătoare și a unei cunoașteri imprevizibile.

Cu alte cuvinte, noi, oamenii, nu cunoaștem adevărul decât "în parte", așa cum ne spune Apostolul Pavel. Bine, bine, dar atunci cum este posibil să traiești, adică să acționezi în viața de zi cu zi. Desigur, acesta nu este un lucru simplu și ușor. Noi suntem neputincioși pentru că încercăm tot timpul să ne ascundem de Dumnezeu, cedăm și ne retragem în fața Adevărului.

Așadar, adevărul poate veni, fie de la oameni și acesta este "în parte", fie de la Dumnezeu care este plinătatea adevărului. Adevărul dumnezeiesc îl primesc numai acei oameni care au primit Duhul Sfânt și au gustat din potirul sfințeniei. Unul dintre aceștia este Sfântul Mina, un veșnic luptător pentru dreptate și adevăr.

Ce este Adevărul?

În viziunea filosofică, există mai multe adevăruri sau frânturi de adevăr, precum și multe speculații pe această temă, la care nu vom face referiri. În concepția creștină, există un singur Adevăr: Iisus Hristos. Sensul existențial al existenței și al vieții este Hristos, iar scopul final al omului este mântuirea. Omul vine de nicăieri și merge tot nicăieri. Omul, oricât s-ar stradui nu știe mai multe decât ceea ce cunoștea mai înainte, adică nimic.

Sfântul Augustin spune: "Adevărul este ceea ce se vede". Este evident acest lucru, fiindcă în afară de acest spațiu limitat se desfășoară plăsmuirile închipuirii și speculațiilor goale de adevăr ale rațiunii, care nu folosesc la nimic, chiar dacă uneori avem impresia că ne sunt utile.

Iisus Hristos ne lasă un testament clar în această privință: "Eu sunt Calea, Adevarul și Viața" (In. 14,6).

Cine a fost Sfântul Mare Mucenic Mina?

Sfântul Mina s-a născut în Egipt și a crescut într-o atmosferă creștină, beneficiind de o educație aleasă - părinții săi erau înstăriți, tatăl fiind guvernator militar. La numai 11 ani, tatăl său, fiind deja la o frumoasă vârstă, s-a mutat la cele veșnice iar mama sa i-a urmat trei ani mai târziu. Rămânând fără părinți, Sfântul Mina și-a închinat viața rugăciunii, postului, alergând cu bună nădejde către Părintele Ceresc, Ocrotitorul orfanilor și Proniatorul celor ce-L iubesc.

Cu timpul, datorită prețuirii pe care toți o aveau fața de el, Sfântul Mina a fost numit în înaltul post pe care-l ocupase tatăl său, conducând cu dreptate și iubire de semeni, fiind prețuit și cinstit de către toți cei care îl cunoșteau.

Când împărătul Dioclețian a renunțat la creștinism și a ordonat adorarea idolilor, mulți creștini au preferat să primească martiriul în numele Domnului nostru Iisus Hristos. Sfântul și-a părăsit postul de înaltă dregatorie și s-a retras în desert unde a rămas pentru o perioadă de cinci ani, cinstindu-L și iubindu-L pe Dumnezeu din toată inima sa. Într-una din zile, a văzut cerurile deschizându-se și mucenicii purtând cununi minunate. A auzit o voce zicând: "Tot cel ce se ostenește pentru numele Domnului Iisus va primi astfel de cununi".

În aceeași zi, Sfântul s-a întors în orașul pe care îl guvernase, mărturisind numele Domnului Iisus Hristos. Știind că aparține unei familii nobile, concetățenii săi l-au sfătuit să renunțe la credința lui, promițându-i daruri și măriri. Sfântul Mina nu s-a răzgândit iar guvernatorul orașului a hotărat să fie torturat, însă ostașul a rezistat vitejește torturilor. Atunci guvernatorul a ordonat să-i fie tăiat capul, să i se arunce trupul în flăcari, iar cenușa să fie împrăștiată. Trupul i-a rămas în foc timp de trei zile și trei nopți, dar nu a suferit stricăciuni.

Cu ce ne poate ajuta Sfântul Mina?

Sfântul Mare Mucenic Mina a intrat în conștiința creștinilor egipteni, dar nu numai, ca un oștean al adevărului și dreptății. Oriunde există strâmbătate venea îndată ostașul și punea lucrurile în ordine. Așa că aproape că nu există casa de creștini în care Sfântul Mina să nu fi intrat pentru a scoate la iveală adevărul și a face dreptate dupa legea lui Dumnezeu. Din acest motiv, în Egipt, rar se întâmpla ca o familie de creștini să nu aibă în casă o icoană a sfântului. Datorită numărului impresionant de minuni săvârșite în rândul creștinilor a devenit cel mai popular sfânt, fiind îndrăgit, iubit și venerat de poporul credincios.

Și în România Sfântul Mina se bucură de cinstire și venerare, fiind unul dintre cei mai populari sfinți. În acest sens, sunt multe biserici și mănăstiri care dețin moaște ale sfântului, păstrându-le cu mare grijă și cinstire. Spre exemplu, în București, Biserica Sfântul Mina Vergului, deține palma mâinii stângi a Sfântului Mina, iar la 11 noiembrie, în fiecare an, se organizează pelerinaj la hramul bisericii în cadrul căruia mii de creștini, din toata țara, vin să se închine, să facă cereri și rugăciuni Sfântului Mina. De asemenea, multe biserici și mănăstiri poartă hramul Sfântului Mina, iar o parte din călugări și măicuțe aleg la tunderea în monahism să poarte numele Mina.

Așadar, Sfântul Mina ne poate ajuta în multe probleme lumești sau duhovnicești, dar în mod special, ajută pe cei păgubiți de bani sau lucruri materiale, pe cei bolnavi, precum și pe bătrâni și văduve. Putem citi Acatistul Sfântului Mare Mucenic Mina sau rugăciunea de la sfârșitul acatistului o perioadă de patruzeci de zile. Cei mai mulți nu ajung la 40 de zile și se folosesc de ajutorul ostașului adevărului, pentru că este grabnic ajutător. Pentru o mai bună lucrare este bine să cerem sfatul unui preot.

Dacă aveți o pagubă, o boală, o neputință, o mâhnire duhovnicească, de îndată să alergați la Sfântul Mare Mucenic Mina, pentru că veți afla mângâiere și rezolvarea problemelor dumneavoastră. Acesta este, Ostașul Adevărului, care veghează permanent la dreptatea și adevărul oamenilor.

Fie ca mijlocirea, ocrotirea și binecuvântarea Sfântului Mucenic Mina să fie cu noi cu toți.
Slavă lui Dumnezeu în veci! Amin!

Stefan Popa
Cluj-Napoca

(Sursa)

Căutare site

Noutăți Magazin

Abonare Buletin Informativ

Acest site foloseste cookies pentru cea mai buna experienta de navigare pe site-ul nostru. Daca continuati navigarea inseamna ca sunteti de acord cu aceste conditii.